Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 juli 2015 zaterdag 11 april 2015 dinsdag 15 april 2014 dinsdag 18 maart 2014 zaterdag 15 maart 2014
Accommodaties

Accommodaties

Accommodatiebeleid moet geen leegstandsbeleid worden omdat de verenigingen op enig moment te weinig leden tellen en mede daardoor niet meer in staat zijn om de kosten van de accommodatie te dragen. De gemeente Stein zal moeten blijven faciliteren en investeren in kansrijke vormen van samenwerking resp. samengaan van verenigingen. Waar subsidies worden verstrekt dient dat…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 14 maart 2014
Verenigingsleven

Verenigingsleven

Wij zien het verenigingsleven in Stein als een hoeksteen van de Steinse samenleving. Het verenigingsleven moeilijke tijden door. Het grote aanbod van activiteiten voor jongeren, de bevolkingskrimp en de individualisering van de samenleving die ook in Stein doordringt leiden ertoe dat veel verenigingen het erg moeilijk hebben en in een snel tempo leden verliezen. Het…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 12 maart 2014
Bestuur in Stein

Bestuur in Stein

Het duale karakter van Raad en College moet worden versterkt. De gemeenteraad moet beter in stelling worden gebracht. Wethouders zouden meer hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en minder aan de leiband van de fracties moeten lopen. En anderzijds zouden fracties zich kritischer moeten opstellen ten opzichte van het college, zoals het in een duaal stelsel…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 10 maart 2014
De hondenbelasting

De hondenbelasting

De discussie over het al dan niet rechtmatig zijn van het heffen van hondenbelasting is landelijk in volle gang. Wij hebben waardering voor de gemeente Sittard-Geleen die dit heeft geïnitieerd. D66 in Stein is van mening dat deze volstrekt willekeurige vorm van belastingheffing zo snel mogelijk zou moeten worden afgeschaft

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 7 maart 2014 woensdag 5 maart 2014
Bestuur in Stein

Bestuur in Stein

D66 Stein van mening dat voormalig wethouders bij voorkeur niet in de gemeenteraad terug zouden moeten keren als raadslid. Het contraproductieve effect daarvan hebben we over jaren kunnen ervaren. Ook de bestuurlijke invulling van de stichtingen die het beheer van onze gemeentelijke voorzieningen in handen hebben roept kritische vragen op. In de opvatting van D66…

Bekijk nieuwsbericht