Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 maart 2014
Het ambitieniveau van Stein

Het ambitieniveau van Stein

Het college geeft aan in de begroting voor 2014 geen nieuwe wensen of voornemens te hebben opgenomen en verklaart dat vanuit de noodzaak om te bezuinigen. D66 is van mening dat vooral de noodzaak om te bezuinigen dwingt tot echte keuzes en zeker geen aanleiding mag zijn tot apathie. Wat meer ambitie, ook in deze…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 28 februari 2014
De Bestuurlijke organisatie

De Bestuurlijke organisatie

De bestuurlijke organisatie van Stein en de bestuurscultuur die heerst, blijven voortdurend onze aandacht vragen. Er wordt al jaren gesproken over het verbeteren van die bestuurscultuur. Veel intenties zijn uitgesproken, voorstellen zijn gedaan en ook initiatieven zijn genomen die echter nooit zijn uitgevoerd. Het college heeft zich tot nu toe niet verantwoordelijk gevoeld om hierin…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 26 februari 2014
Duurzaamheid

Duurzaamheid

Hoewel hierin herhaald toezeggingen zijn gedaan beschikt Stein nog steeds niet over een visie op duurzaamheid. D66 wil in de komende raadsperiode hierover een gedragen beleidsvisie ontwikkelen en in uitvoering brengen. In dat kader willen we ook kijken naar mogelijkheden om alternatieve energievormen, zoals zonne-energie, te gaan benutten in Stein.

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 25 februari 2014
Motie: Straten in Meers na reconstructie 2012 al in verval

Motie: Straten in Meers na reconstructie 2012 al in verval

D66 Stein dient in de raadsvergadering van 25 februari 2014 een motie in m.b.t. tot de reconstructie in 2012 van een aantal straten in Meers. Tijdens deze reconstructie werkzaamheden zijn regenwaterinfiltratie voorzieningen aangebracht, is het wegdek voorzien van klinkers, stoepen verbreed en straten aangepast. Al bij de presentatie van de plannen werd er…

Bekijk nieuwsbericht
College van B en W weigert inzage

College van B en W weigert inzage

Het college van B en W weigert de gemeenteraad inzage te geven in de personeelsdossier van twee ambtenaren voor wie ontslag is aangevraagd. Het college voert de wet bescherming persoonsgegevens aan als verdediging. D66 en CMB hebben de dossiers opgevraagd ter voorbereiding op een interpellatie debat in de raadvergadering (25-02-2014) over het functioneren van…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 24 februari 2014
De grondexploitatie

De grondexploitatie

D66 Stein maakt zich zorgen over de huidige situatie met betrekking tot de grondexploitatie. Door de markt ontwikkelingen (o.a. het stagneren van de bouw) is niet duidelijk hoe we de waarde van ons grondbezit op dit moment op een verantwoorde wijze moeten inschatten en wat de gevolgen daarvan zouden kunnen zijn voor de financiële positie…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 23 februari 2014 zaterdag 22 februari 2014
De regionale samenwerking

De regionale samenwerking

De samenwerking in de verdient meer aandacht. Het is duidelijk dat de grote gemeenten in de regio (Sittard-Geleen, Parkstad en Maastricht) in toenemende mate bij elkaar steun zoeken en dat de samenwerking met de kleinere gemeenten daaronder lijdt. Voor de gemeente Stein is dat ook vanwege haar excentrische ligging in de Westelijke Mijnstreek een gevaar.…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 21 februari 2014
Financieel beleid

Financieel beleid

D66 Stein heeft met waardering geconstateerd dat we nu een aantal afspraken hebben gemaakt over hoe om te gaan met voorzieningen en reserves. Te vaak is er in de afgelopen periode door de coalitie gegraaid in de spaarpot van de gemeente om begrotingstekorten te dekken. De Essentgelden hebben we niet alleen om de gaten op…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 19 februari 2014
Het financieel beleid

Het financieel beleid

Het huidig college stelt dat ze een financieel gezonde gemeente achterlaat. Oppervlakkig gezien is dat mogelijk zo. Maar als we daarbij betrekken dat het college in de afgelopen jaren herhaald teruggegrepen heeft op de algemene reserve, onder meer door een versnelde afschrijving op de vaste activa en de bekostiging van het regiofonds, ontstaat toch ook…

Bekijk nieuwsbericht