Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 5 maart 2014

Bestuur in Stein

D66 Stein van mening dat voormalig wethouders bij voorkeur niet in de gemeenteraad terug zouden moeten keren als raadslid. Het contraproductieve effect daarvan hebben we over jaren kunnen ervaren. Ook de bestuurlijke invulling van de stichtingen die het beheer van onze gemeentelijke voorzieningen in handen hebben roept kritische vragen op. In de opvatting van D66 Stein is hier soms sprake van ongewenste belangenverstrengeling waaraan zo snel mogelijk een eind zou moeten worden gemaakt. Ook het prijsbeleid van door de gemeente Stein gesubsidieerde accommodaties zou meer de aandacht moeten hebben van het gemeentebestuur om fricties tussen verenigingen te voorkomen. Het beheer van de multifunctionele accommodaties zou meer dan nu in handen moeten worden gelegd van een collectief van gebruikers. Daardoor kan een brede betrokkenheid van het verenigingsleven wordt gegarandeerd, kunnen de belangen van kleine verenigingen beter worden gegarandeerd en kunnen ongewenste monopolyposities van grotere verenigingen worden voorkomen