Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 maart 2014

Bestuur in Stein

Het duale karakter van Raad en College moet worden versterkt. De gemeenteraad moet beter in stelling worden gebracht. Wethouders zouden meer hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en minder aan de leiband van de fracties moeten lopen. En anderzijds zouden fracties zich kritischer moeten opstellen ten opzichte van het college, zoals het in een duaal stelsel hoort.

De belangstelling bij de burger voor de politiek en het vertrouwen van de burgers in de politiek moet worden versterkt. Dualisering kan daaraan zeker bijdragen.

Het huidige systeem van onze commissievergaderingen werkt verlammend op het politieke proces. Het systeem wekt veel irritatie en ongenoegen en zou naar de mening van D66 Stein zo snel mogelijk op de helling moeten. Er zijn voldoende alternatieven beschikbaar waarin bijvoorbeeld burgerparticipatie een grotere rol speelt.

Veel raadsleden zijn trots zijn op hun decennialange deelname aan onze gemeenteraad. Hun lange lidmaatschap ven de raad is historisch gezien begrijpelijk maar past niet meer in deze tijd. Het goed functioneren van een gemeenteraad is niet alleen gediend met de beschikbaarheid van kennis uit het verleden, maar vooral ook met bestuurlijk elan en frisse nieuwe idee├źn van leden die daarbij niet worden gehinderd door een voorgeschiedenis. Kennis is macht maar vernieuwing en verjonging geeft kracht en daar hebben we meer behoefte aan.