Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 31 januari 2014

Centrumplan van Stein

De voortgang in het proces rond de realisatie van het centrumplan in Stein baart ons grote zorgen. Onlangs heeft het college te kennen gegeven ter zake behoorlijk met de handen in het haar te zitten en een tijdige realisatie van dit plan niet te kunnen garanderen. D66 Stein beseft dat de gemeente geen formele positie heeft in dit proces. We zijn wel van mening dat het college het smeermiddel tussen partijen zou moeten zijn en in die zin meer had kunnen moeten doen om voor voortgang van dit proces te zorgen.

Door de economische recessie en de opkomst van webwinkels zorgt voor steeds meer leegstand in winkelcentra. Bij ons rijst dan ook de vraag of er geen herbezinning op het oorspronkelijk ontwerp zou moeten plaatsvinden. Immers, in de regio zijn er al diverse winkel-initiatieven die concurrerend zijn voor Stein. D66 Stein vindt dat niet automatisch voortgeborduurd moet worden op de ambities uit de beginfase van dit centrumplan. We zien graag dat snel meerdere scenario’s worden ontwikkeld. Daaruit kan eventueel een alternatief plan moet worden opgesteld dat een realistisch antwoord zou kunnen zijn op de huidige ontwikkelingen. We willen voorkomen dat we in Stein winkelpanden gaan bouwen voor leegstand of straks een multifunctioneel centrum met zorgwoningen in een vacuüm bouwen. D66 is van mening dat de toezeggingen die zijn gedaan aan de bewoners van het Omphaliusplein gestand moeten worden gedaan. We maken ons echter grote zorgen over de haalbaarheid daarvan. Mocht een snelle bouw van het winkelcentrum niet mogelijk blijken dan zal in goed overleg met de bewoners een oplossing worden gezocht.

We zullen het belang van de winkeliers goed in de gaten wordt houden. Velen van hen moeten op dit moment alle zeilen bijzetten om het hoofd boven water te houden