Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 1 februari 2014

De ambtelijke organisatie

D66 Stein kijkt met grote belangstelling uit naar de gemeentelijke reorganisatievoorstellen die op dit moment in voorbereiding zijn. We gaan er van uit dat daaraan een gedegen evaluatie van de afgelopen periode en van de voorgaande reorganisatie ten grondslag zal liggen waarvan we kunnen leren. In dat kader moet ook de vraag aan de orde komen waarom het flexibele huisvestingsconcept in de gemeentelijke organisatie niet zou kunnen werken waar dat in veel andere en vergelijkbare organisaties wel het geval is en grote voordelen oplevert.

D66 wil aandacht voor de kwaliteit van de beleidsvoorbereiding. Te vaak zijn in de afgelopen raadsperiode stukken teruggestuurd omdat ze kwalitatief niet voldeden aan de bestuurlijke eisen. Dit geeft nodeloos irritatie; het kost te veel tijd en heeft een negatieve invloed op het bestuurlijk klimaat in Stein