Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 28 februari 2014

De Bestuurlijke organisatie

De bestuurlijke organisatie van Stein en de bestuurscultuur die heerst, blijven voortdurend onze aandacht vragen. Er wordt al jaren gesproken over het verbeteren van die bestuurscultuur. Veel intenties zijn uitgesproken, voorstellen zijn gedaan en ook initiatieven zijn genomen die echter nooit zijn uitgevoerd. Het college heeft zich tot nu toe niet verantwoordelijk gevoeld om hierin een trekkersrol te vervullen. Daarin wil D66 Stein verandering aanbrengen. Het college van Stein zou in onze ogen de motor moeten zijn om de bestuurskracht en de bestuurlijke kwaliteit te versterken.

Dualisering van het gemeentebestuur behelst het scheiden van de taken van bestuur en volksvertegenwoordiging. Dat is een thema dat D66 na aan het hart ligt. Het bestuur is er om te besturen, en de volksvertegenwoordigers dienen het bestuur te controleren (“De regering regeert; het parlement controleert”). In een duaal stelsel zijn deze taken strikt gescheiden. Idealiter hoort daarbij dat de volksvertegenwoordiging – ook de coalitiepartijen – zich kritisch en onafhankelijk opstellen ten opzichte van het college. Het duale stelsel moet vooral achterkamertjespolitiek voorkomen.