Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 22 februari 2014

De regionale samenwerking

De samenwerking in de verdient meer aandacht. Het is duidelijk dat de grote gemeenten in de regio (Sittard-Geleen, Parkstad en Maastricht) in toenemende mate bij elkaar steun zoeken en dat de samenwerking met de kleinere gemeenten daaronder lijdt. Voor de gemeente Stein is dat ook vanwege haar excentrische ligging in de Westelijke Mijnstreek een gevaar. Onze waardering gaat uit naar onze nieuwe burgemeester die dit gevaar onderkend heeft en het initiatief heeft genomen om hier in meteen actie te nemen. D66 Stein is doordrongen van het belang van samenwerking in onze regio en daarbij kijken we ook over de grens naar bijvoorbeeld het project RivierPark Maasvallei. Stein alleen zal het in de toekomst niet redden als we in ogenschouw nemen wat er op dit moment op gemeenten afkomt. Eerder hebben we al gewezen op de grote decentralisatieprocessen in de langdurige zorg, de arbeidsvoorziening en in de jeugdzorg. Wezenlijk is hierbij dat regiobeleid meer is dan beleid dat er op gericht is om geld van de provincie los te weken