Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 februari 2014

Duurzaamheid

Hoewel hierin herhaald toezeggingen zijn gedaan beschikt Stein nog steeds niet over een visie op duurzaamheid. D66 wil in de komende raadsperiode hierover een gedragen beleidsvisie ontwikkelen en in uitvoering brengen. In dat kader willen we ook kijken naar mogelijkheden om alternatieve energievormen, zoals zonne-energie, te gaan benutten in Stein.