Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 februari 2014

Financieel beleid

D66 Stein heeft met waardering geconstateerd dat we nu een aantal afspraken hebben gemaakt over hoe om te gaan met voorzieningen en reserves. Te vaak is er in de afgelopen periode door de coalitie gegraaid in de spaarpot van de gemeente om begrotingstekorten te dekken. De Essentgelden hebben we niet alleen om de gaten op korte termijn te vullen maar moeten ook een reserve zijn en blijven die de gemeente Stein en haar inwoners op lange termijn kunnen blijven benutten om in de noodzakelijke behoeften te voorzien en de lasten voor de burger draaglijk te houden