Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 25 januari 2014

Bramert Noord en Graetheide

D66 Stein vindt dat het gebied Graetheide een wezenlijk maatschappelijke waarde heeft en dat het groene karakter van Graetheide behouden moet blijven. Binnen Chemelot zijn nog genoeg uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven. De Provincie Limburg werkt hard mee om hier dé bron voor nieuwe werkgelegenheid van te maken. Het is zeer goed voor Stein om hierop in te spelen.

De behoefte aan nieuwe huisvesting moet in Stein primair worden ingevuld vanuit de leegstand in de huidige kernen. De huidige kernen hebben te maken met de problemen welke bij ontgroening en de krimp horen. Zo staat het verenigingsleven onder druk, dalen de leerlingen aantallen op de basisscholen in onze kernen waardoor sluiting dreigt en staat het openbaar vervoer ter discussie. Al deze zaken dragen bij aan de leefbaarheid van de bestaande kernen.
Andere politieke partijen in Stein zien dit ook en proberen krampachtig e.a. in stand te houden, maar tegelijk blijft men vast houden aan het plan Bramert Noord. Het realiseren van nóg een woonkern in onze gemeente zal er zeker niet voor zorgen dat de problemen in de andere kernen minder worden. Omvormen van het bestaande woonaanbod in de kernen kan er wél toe bijdragen dat onze kernen in de toekomst leefbaar blijven. In bijgevoegd krantenartikel is te lezen dat ook de woningcorporaties Maaskant Wonen en Woningstichting Urmond vraagtekens zetten bij de ontwikkeling van Bramert Noord. Zij hebben het huidige college zelfs schriftelijk op de hoogte gebracht van hun zorgen t.a.v. dit project, zonder hierover ooit een antwoord te hebben gekregen.

Het principe ‘Oud voor Nieuw’ dat regionaal is overeengekomen heeft onze instemming. Tegen die achtergrond is het onnodig en dus ook onwenselijk om nu woningbouw in Bramert Noord te laten plaatsvinden, “Oud voor Nieuw” kan ook toegepast worden binnen een kern!

Bramert 20140125
20142501 Bramert