Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 maart 2014

Het ambitieniveau van Stein

Het college geeft aan in de begroting voor 2014 geen nieuwe wensen of voornemens te hebben opgenomen en verklaart dat vanuit de noodzaak om te bezuinigen. D66 is van mening dat vooral de noodzaak om te bezuinigen dwingt tot echte keuzes en zeker geen aanleiding mag zijn tot apathie. Wat meer ambitie, ook in deze begroting, had wat D66 Stein betreft zeker gemogen. D66 Stein zal zich er voor inzetten dat in de komende raadsperiode gewerkt zal worden vanuit concrete en SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) gedefinieerde keuzen en prioriteiten.