Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 januari 2014

Onze richtingwijzers

D66 heeft zijn uitgangspunten verwoord in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven onze denkrichting aan, maar het zijn geen dogmatische waarheden. Ook de D66-ers in Stein onderschrijven deze uitgangspunten van harte.

  1. Vertrouw op de eigen kracht van mensen. Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen.
  2. Denk en handel internationaal. Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij staan open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.
  3. Beloon prestatie en deel de welvaart. Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen.
  4. Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving. Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen.
  5. Koester de grondrechten en gedeelde waarden. De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst.