Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 januari 2014

Stein hoor je van verre….

Het rommelt weer behoorlijk bij de gemeente Stein. Eerst werden twee ambtenaren buiten de deur gezet omdat ze niet voldeden. Nu staat hun bazen, het voltallige management van de ambtelijke dienst van Stein, op de tocht en is hun lot onzeker. De angstcultuur uit het verleden is nog steeds aanwezig, zo blijkt uit opmerkingen van medewerkers in de wandelgangen.  Klik hier voor het artikel in Dagblad de Limburger 17.01.2014

Bij de eerste mededeling over het vertrek van de projectmanager Steinerbos heb ik al vraagtekens geplaatst en dat was voor mij ook aanleiding om meteen een interpellatiedebat aan te vragen op de eerstvolgende raadsvergadering. Het kan toch niet zo zijn dat het in Stein allemaal aan de ambtenaren ligt en dat de bestuurders volledig buiten schot blijven, en het gebrek aan kennis en eigen initiatief camoufleren door ambtenaren de schuld te geven. Dat is wel erg gemakkelijk. We hebben allemaal het college zien blunderen rond de overgang van de medewerkers van de gemeente Stein naar het Steinerbos. Steeds werden door wethouder Janissen toezeggingen gedaan die later moesten worden teruggenomen. Keer op keer was het niet in orde. De laatste keer moesten staande de vergadering de laatste berichten worden binnengedragen en ook toen was het weer niet in orde. Zo gaat het gemeentebestuur van Stein met haar medewerkers om en dan wijst ze met de vinger naar de ambtenaren.

De gang van zaken rond het vertrek van de vorige gemeentesecretaris staat ons nog helder voor ogen. Ik hoop van harte dat we niet weer een herhaling hiervan gaan krijgen. We kunnen ons geld in Stein beter besteden.

De laatste fase van deze coalitie wordt nog een pittige periode en de raadsvergadering van 25 februari zal zeker niet de kortste worden.

 

Frans van der Avert, fractievoorzitter D66 Stein.