Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 14 maart 2014

Verenigingsleven

Wij zien het verenigingsleven in Stein als een hoeksteen van de Steinse samenleving. Het verenigingsleven moeilijke tijden door. Het grote aanbod van activiteiten voor jongeren, de bevolkingskrimp en de individualisering van de samenleving die ook in Stein doordringt leiden ertoe dat veel verenigingen het erg moeilijk hebben en in een snel tempo leden verliezen. Het is niet realistisch om de lokale overheid primair verantwoordelijk te stellen voor het negatieve effect van deze onstuitbare brede maatschappelijke ontwikkeling op deze verenigingen.

Verenigingen hebben daarin zelf primair een eigen expliciete verantwoordelijkheid. Ook hier moet niet krampachtig worden vastgehouden aan wat er ooit was. Privatisering zoals nu aan de orde is bij de LTV (tennisvereniging) is daarbij zeker een optie