Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 januari 2014

Zorg en Welzijn

Alle gemeenten in Nederland staan op dit moment voor een enorm grote uitdaging. De regering heeft besloten om verantwoordelijkheid op drie zware beleidsterreinen per 2015 bij de gemeentes neer te leggen. Bovendien moet hier bezuinigd worden.

 

  • De decentralisatie van een deel van de langdurige zorg, namelijk de begeleiding. Deze verschuift van de AWBZ naar de WMO.
  • De decentralisatie van de jeugdzorg.
  • De decentralisatie van de uitvoering van de participatiewet met als doel onder gemeentelijke verantwoordelijkheid meer mensen, waaronder ook mensen met een arbeidsbeperking, aan het werk te krijgen.

D66 Stein ziet in de decentralisaties een kans om naast een betere afstemming van de zorgbehoefte ook verkokering, het voortdurend langs elkaar heen werken (vooral in de jeugdzorg) tegen te gaan. We nemen onze nieuwe verantwoordelijkheid serieus en we willen de bestuurlijke en de ambtelijke organisatie voldoende uitrusten om deze zorgontwikkelingen goed te kunnen gaan aansturen. We willen ervoor zorgen dat de inwoners van Stein niet in de kou komen te staan. Er is een al goed begin gemaakt, maar we vragen bezorgd af of de gemeente Stein deze ingrijpende veranderingen straks wel aankan. Daarom is D66 bereid om hierin extra te investeren. Ook in ondersteuning van mensen die steun nodig hebben om deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces.

De provincie concentreert zich nu al op een zo soepel mogelijke overdracht van jeugdzorg aan samenwerkende gemeenten. Nu vooruit! Voortvarendheid van de kant van de gemeente kan dus goed uitpakken voor de Steinse jeugd die zorg nodig heeft. Er is medewerking en misschien zelfs geld voor invoering van zorgarrangementen die goed passen bij Stein en de Westelijke Mijnstreek.